17 Vj Eçarja Cudit Grekët Me Talentin E Saj, I La Të Gjithë Pa Fjalë ”Unë Jam Shqiptare”, (VIdeo)

Shqipëria është e mb ushur me talente, disa prej të cilëve edhe mund të jenë la rguar nga trojet tona për rrethana nga më të ndr yshmet.

Mirëpo kjo nuk do të thotë që ato e ha rrojnë Shqipërinë dhe se nda lojnë së na bëri kre narë kudo që janë.

Këtë e ka tre guar së fundmi dhe 17-vjeçarja e quajtur Jo dy Lu lati e cila ndo dhet në Gr eqi. Ajo ka konkurruar në konkursin muzikor “X Fact or Gre ece” dhe ka mah nitur jurinë dhe pu blikun me zërin e saj. Jo dy ka kënduar këngën “You know I’m no good” nga A my Win eho use dhe ka tr eguar se është shqiptare gjatë prezantimit të saj.

17-vjeçarja ka ma rrë ‘PO’ nga të katërt anëtarët e jurisë dhe na ka bërë shumë kren arë të gjithëvë!

(Visited 39 times, 1 visits today)