A Do Te Vije Reagimi I BE-Se Per Ti Vendosur Sanksione Serbise Per Marreveshjen E Gazit Me Rusine?!

Ministri i Punë.ve të Brendshme të Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se vendi i tij nuk ka ven.dosur dhe nuk do të vendosë sa.nksione ndaj Rusisë për shkak të agre.sionit ushtarak ndaj Ukrainës.

“Evropa është një grup terri.toresh, jo një grup shtetesh, as nuk i pyet askush, as nuk ve.ndosin vetë, të tjerët i zgjedhin miqtë dhe ar.miqtë e tyre. Serbia është një nga vendet e fundit në Evropë që nuk ka ven.dosur sanksione ndaj Rusisë dhe nuk do të vendosë san.ksione ndaj Rusisë”, tha ai.

Vulin tha se serbët, pa.varësisht se ku jetojnë, duhet të jenë një “popull i vetëm politik” dhe të marrin ven.dime për çështje kombë.tare së bashku. Ai ka vlerësuar se “të tjerëve nuk u pël.qen kur flet Serbia sepse kjo do të thotë se Serbia është e fortë dhe e bashkuar”, tran.smeton N1.

(Visited 30 times, 1 visits today)