Hajde Gjakovë hajde! “Burri duhet t’i ketë tri gra e një shfalerkë”

Besa po, Besa jo, çka je ka folë baca Qumil! Kjo nuk oshte shaka, kjo ashte problem n’Kosovë!

Ky ashtë problem që po duhet me u marrë qeveria, se ndryshe marrumë krejtë!

Tani, po i bije, një femën po i merr gjithë meshkujt,

Kurse në anën tjetër një mashkull po i merr të gjitha femnat!

Atëherë, atëherë çka bohet me ato që se kanë asnjo!

Proglem,, koxha problem i madh, po besa, s’po ban hiq!

Videomateriali

Liza BEQAJ

(Visited 71 times, 1 visits today)