Kjo është dhurata më e re nga Amerika për FSK-në qe po i “tmerron” serbët

Ushtria amerikane ka siguruar traj,nimin për sho.ferë dhe familjarizimin në mekanikë në Automjetin e Sigurisë dhe të BIi,nduar M1117 (M1117 Armored Security Vehicle).

Ky trajnim mbështet FSK-në për tran.zicionin 10 vjeçar. Shoferët e FSK-së tani do të ndërtojnë një plan trajnimi që ofron mundësi të mëdha të transportit për njësitë e sig urisë”, thuhet në njoftim.

Ja Bl,indat E Ri Qe Kane ardhur Donacion Nga Amerika Per Usht,rine Tone FSK-Ne:

(Visited 243 times, 1 visits today)