Ky vendim pritej nga Kroacia, Prej tani e tutje mund të shkoni pa …!

Pas më shumë se dy viteve dhe kufizimeve të rreepta, pothuajse të gjitha masat epid.emio.logjike në Kroaci po shfuqizohen nga sot. Ministri i Punëve të Brendshme dhe shefi i Shtabit të Mbrojtjes Civile të Republikës së Kroacisë.

Detyrimi për vendosjen e maskave mbetet për punonjësit dhe pacientët në sistemin e kujdesit social, për personat që ofrojnë shërbime akomodimi për të moshuarit dhe inva.lid.ët, si dhe për përdoruesit dhe punonjësit.

Vendim i përkohshëm për kalimin e pikave kufitare do të mbetet nëfuqi, po jo për të gjitha vendet. Qytetarët e të ashtuquajturave vende të treta mund tëhyjnë në Kroaci me një certifikatë të vlefshme ndërsa kjo masë hiqeet për banorët e Bashkimit Evropian.

Nga Ministria e Brendshme e Kroacisë thonë se certifikatat me dy do za janë të vlefshme për 270 ditë, dhe certifikatat janë të vlefshme për 365 ditë.

(Visited 640 times, 1 visits today)