Mes 350 deleve e 150 pulave, jeta që nuk do ta ndërronte për asgjë (Video)

Gjallëria e fshatit është ajo e cila i jep jetë dhe vullnet për punët e përditshme. Krahas pulave, Hasaj kalon një pjesë të konsiderueshme të ditës duke u marrë edhe me dele.

Krahas qetësisë shpirtërore që të ofrojnë gjelbërimi, shpezët, kafshët, dhe në përgjithësi jeta në fshat, duhet punë dhe përkushtim i madh. Për Naser Hasaj nga fshati Gabricë e Epërme, komuna e Kaçanikut, dita fillon shumë herët duke u kujdesur për ushqimin e pulave, lopëve dhe deleve. Gazetare: Egzona Shahini.

Gjallëria e fshatit është ajo e cila i jep jetë dhe vullnet për punët e përditshme. Krahas pulave, Hasaj kalon një pjesë të konsiderueshme të ditës duke u marrë edhe me dele.Krahas qetësisë shpirtërore që të ofrojnë gjelbërimi, shpezët, kafshët, dhe në përgjithësi jeta në fshat, duhet punë dhe përkushtim i madh. Për Naser Hasaj nga fshati Gabricë e Epërme, komuna e Kaçanikut, dita fillon shumë herët duke u kujdesur për ushqimin e pulave, lopëve dhe deleve. Gazetare: Egzona Shahini.

(Visited 86 times, 1 visits today)