MESAZH MADHESHTOR nga Amerika qe rrenqeth cdo SHQIPTAR

Neper mjet nje postimi ne faqen zyr.tare në Facebook, Ambasada e SHBA ne Shqiperi thek.son se Shqiperia eshte nje mike e besuar dhe nje ale.ate e forte. Ambasada kujton fjalim e ish presi.dentit amerikan, George Bush, gjate vizi.tës se tij ne Tirane me 10 qer.shor te vitit 2007.

Ne pos timin e Ambasades shkru.het se Shqipëria ka mbeshtetjen e per.hershme nga Shtetet e Bashkuara.Minis.trja e Jashtme e Shqipërise, Olta Xhaçka, ka kujtuar 14 vje.torin e anëtarësimit te Shqipërisë ne NATO, duke thene se në këto vite ia kemi dale ta fi.tojme besimin e aleateve si par.tnere te besueshem dhe kontri.bues serioze në sigu.rine kolektive te Aleances.

Per mes publikimit te nje vide.oje te punes së EOD, nje strukture te Forcave të Ar matosura, ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, ka per shendetur 14-vjetorin e ane.taresimit te Shqiperise ne NATO.

(Visited 105 times, 1 visits today)