Pini një gotë qumësht para se të shkoni për të fjetur dhe do habiteni nga ajo që do ju ndodhë

Mund t’ju ​​ndihmojë të humbni peshë. Nëse e bëni pirjen e qumështit ritualin tuaj për t’ju ndihmuar të bini në gjumë dhe funksionon, mund t’ju ndihmojë me humbjen e peshës. Cilësia e dobët e gjumit mund të bëjë që të vendosni kilogramë të tepërt, kështu që përmirësimi i saj mund t’ju ndihmojë të ktheheni në peshën tuaj normale.

It can help you lose weight. If you make drinking your ritual to help you fall asleep and function, it can help you lose weight. Poor sleep quality can cause you to gain extra pounds, so improving it can help you return to your normal weight.

(Visited 61 times, 1 visits today)