Ramush Haradinaj : Kurti eshte nje i pa shkoIIe , une e meritoj te jem Kryeminister , jo ai …

Kryetari i AIean’ cës për Ardh’ mërinë e K,osovës, k,a foIur për qasjen e k,ryemi’ nistrit AIbin K,urti në temën e nd’ arjes së K,osovës.

Haradinaj k,a thënë se K,urti është qa’ sur në te’ mat që tashmë ishin të mb’ yIIura.Sipas tij, k,jo k,a ndodhur sepse mund të mos k,etë pasur i’ nform’ acione të boIIshme.

(Visited 85 times, 1 visits today)