S’kandaloze! Profesori nga Kosova : Serbët janë Autoktonë , Shqiptarët janë të ardhur…

Profesori i komunitetit turko-shqiptar në Kosovë Isa Mulaj, ka shkruan se shqip.tarët janë të ardhur në Kosovë ndërsa sërbët janë autokton: Më poshtë ju sjellim pa ndërhyrje pos.timin e tij në Facebook:

Në vitin 1485 ose afër 100 vite pas Betejës së Kosovës, fshati Shushicë i komunës së Is.togut i kishte 38 familje, që të gjitha sllave/serbe. Shqiptarët e sotëm të Shushicës (duke i përfshirë edhe ata kudo qofshin sot), nuk kanë kurrfarë lidhje me banorët e vitit 1485 të Shushicës,

por janë të ardhur nga Malësia e Tro.pojës dhe Mbi Shkodrës rreth vitit 1750 ose pas l uftërave Austriako-Turke. Shqiptarët e sotëm të Shush.icës janë të fisit Gashi ose nga Shqipëria. Banorët e vitit 1485 (serbët) që kishin emigruar nga Shushica ishin ven.dosur në Krajinë (rrethina e Kninit të sotëm në Kroaci).

Emri serb Shushicë i fshatit ekzistonte para ardhjes së os.manëve dhe vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Ka pasur propozime por aty-këtu edhe përdorime jozyrtare pas vitit 2000, që në vend të Shushicës të përdoret emri i fshatit si Gashi (për shkak se shqiptarët e Shushicës janë të këtij fisi ose Gashit të Gurit). Njësoj sikur Shushica, edhe Rrafshi i Dukagjinit ishte thuajse mbi 95% i po.pulluar me sllavë/serbë në vitin 1485. Pas luftërave Austriako-Turke dhe migrimit të serbëve/sllavëve nga Metohija, shqiptarët nga rajoni kodrinor i Dukagjinit të Shqipërisë, kur u vendosen në Metohi, ia vënë emrin Rrafshi i Dukagjinit ose njerë.zve të ardhur nga Kodra e Dukagjinit të Shqipërisë.

Burimi i fotografisë së bash.kangjitur:
Pulaha, Selami (1974), Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të R. P. Të Shqipërisë, In.stituti i Historisë, f. 202.

(Visited 329 times, 1 visits today)