Testimi i frenimit emergjent me goma Michelin (VIDEO)

Kur shtypni pedalin e frenimit në maksimum, si reagon një traktor bujqësor. Rrëshqitja sigurohet në këtë video të Frikësuar në distancën e frenimit emergjent të traktorëve bujqësorë.

Sa kohë duhet për të ndaluar kur ngasni me 40 km / orë? Me 50 km / orë?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *