VivaFresh ne Shkup perjashton te riun nga puna per shkak se fali Namazin!

Shkup Përjashtohet nga puna se fali namazin!
Një rast tepër shqetësues ka ndodhur ne marketin #VIVAFRESH ne Shkup.
Një djalë i ri i cili ka qene mjaft i rregullt ne punë, i nderuar dhe respektuar nga kolegjiumi, për punen profesionale qe ka kryer gjate kohes qe ka qene aty.
Dje i riu është larguar nga puna nga shefi i tij vetëm pse është praktikues i rregullt i namazit, nje gje e cila i ka penguar pergjegjesit të ketij marketi.
I riu asnjëherë nuk ka marre kohe te lire për te kryer namazin, por cdohere eshte falur ne kohë te pauzës. Sidoqoft kte nuk e ka marre parasysh udheheqesi i tij dhe me crast e ka larguar nga puna.
Huazuar nga: Duam Çair të Pastër

(Visited 167 times, 1 visits today)