Turq nga Stambolli bëjnë hulumtime ilegale tek varret e vjetra në jug të Kosovës

Një profesor nga Stambolli i Turqisë së bashku me dy shoqërues, këto ditë po bejnë hulumtime në varrezat e vjetra të fshatrave të treves së Gorës në jug të Kosovës. Ky hulumtim po bëhet për të satën herë në mënyrë klandestine dhe të pa autorizuar nga autoritetet përkatëse të Kosovës. Për këtë hulumtim të profesorëve nga Turqia nuk është njoftuar dhe nuk di askush as në Akademinë e Shkencave në Prishtinë, as në Institutin Albanologjik dhe as Institutin e Arkeologjisë ne Prishtinë.

Profesorët nga Turqia këto ditë kanë dalë ne terren dhe po hulumtojnë dhe deshifrojnë epitafet (mbishkrimet) e varrezave të trevës së Gorës. Një qytetar nga Dragashi që i ka shoqëruar profesorët nga Turqia, Tair Refkija Asimi, në Facebookun e tij ka publikuar një postim me fotografi ku shkruan:

” Gora 13.08.2018. Sot në hulumtim të “Nishanëve” të vjetra të mbishkrimëve mbivarrore në fshatrat tona, ndoshta kemi gjetur nishanin më të vjeter sipas kalendarit të Hixhrit, viti 1051 dhe viti 1067. Autenticitetin e ka vertetuar profesori nga Stambolli i Turqisë së bashku me dy shoqëruesit e tij me të cilët kam qenë edhe unë në terren. Me këtë material të mbledhur në Gore do të shkruhet libër. Nga disa dhjetëra fotografi, i kam veçuar këto dyjat”, ka shkruar qytetari Tair Refkija Asimi nga Dragashi, Kosova jugore.

Ndërsa kjo mënyrë klandestine e hulumtimit po konsiderohet e parregullt dhe se mund të rezultojë me shtrembërim të fakteve të historisë mesjetare të Kosovës. Nuk është hera e parë që kërkime të tilla klandestine janë bërë në zonën e Dragashit, nga “hulumtues” që kanë ardhur nga jashtë Kosovës.

Profesorët nga Turqia këto ditë kanë dalë ne terren dhe po hulumtojnë dhe deshifrojnë epitafet (mbishkrimet) e varrezave të trevës së Gorës. Një qytetar nga Dragashi që i ka shoqëruar profesorët nga Turqia, Tair Refkija Asimi, në Facebookun e tij ka publikuar një postim me fotografi ku shkruan:

” Gora 13.08.2018. Sot në hulumtim të “Nishanëve” të vjetra të mbishkrimëve mbivarrore në fshatrat tona, ndoshta kemi gjetur nishanin më të vjeter sipas kalendarit të Hixhrit, viti 1051 dhe viti 1067. Autenticitetin e ka vertetuar profesori nga Stambolli i Turqisë së bashku me dy shoqëruesit e tij me të cilët kam qenë edhe unë në terren. Me këtë material të mbledhur në Gore do të shkruhet libër. Nga disa dhjetëra fotografi, i kam veçuar këto dyjat”, ka shkruar qytetari Tair Refkija Asimi nga Dragashi, Kosova jugore.

Ndërsa kjo mënyrë klandestine e hulumtimit po konsiderohet e parregullt dhe se mund të rezultojë me shtrembërim të fakteve të historisë mesjetare të Kosovës. Nuk është hera e parë që kërkime të tilla klandestine janë bërë në zonën e Dragashit, nga “hulumtues” që kanë ardhur nga jashtë Kosovës.

Leave a Comment