Ky është Mulliri i Tabakhanës i cili thuhet se shëron fëmijët memecë (Video)

Mulliri i vjetër i familjes Gërmizaj, si quhet ndryshe Mulliri i “Tabakhanës” në Prizren, është mulliri i Adem Aga Sokolit, që ishte një pasanik i kohës dhe që në pronësi ka pasur edhe objekte të tjera me vlera të larta arkitektonike, estetike dhe etnologjike.

Mullri është ndërtuar në shek. XVIII dhe është rinovuar disa herë gjatë periudhave të ndryshme kohore. Mulliri ka të gjitha elementet e një mulliri tradicional të Ballkanit. Pra, kemi hyrjen, vendin për kuaj, vendin për drithëra të pa bluara, vendin për drithëra të bluara, dhomën e mullingjisë, kanalin e ujit, etj.

Leave a Comment