Mësohet gjithçka: Këto janë procedurat dhe afatet për liberalizimin e vizave për Kosovën

Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), ka sqaruar të gjitha procedurat dhe afatet për liberalizimin e vizave pas miratimit të Demarkacionit.
Sipas tij tash gjithçka është në dorën e Komisionit, Parlamentit dhe Këshillit të BE-së.
Këto janë të gjitha procedurat që Sipas Muratit dhe t’i kalojë Kosova për liberalizim të vizave

Lexojeni statusin e plotë:

Sqarim rreth procedurave vendimmarrëse në BE, në rast të liberalizimit të vizave
Vizat nuk janë liberalizuar ende. Me ratifikimin e demarkacionit, Kosova ka përmbushur një nga dy kushtet e mbetura. Mbetet për tu parë vlerësimi i BE-së rreth progresit që Kosova ka bërë në luftimin e korrupsionit e krimit.

Proceduralisht, për liberalizim të vizave, në BE rol luajnë tre akter kryesorë: Komisioni, Parlamenti dhe Këshilli.
Fillimisht, Komisioni e bënë vlerësimin se janë plotësuar të gjitha kushtet për liberalizim.

Pastaj, Parlamenti Evropian mandatohet nga Komisioni Parlamentar kompetent (LIBE – Komisioni për të drejta civile, drejtësi dhe punë të brendshme). Më pas, Këshilli miraton pozicionin negocues, që i hapë rrugë trialogut mes Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit, ku dakordohet për përmbajtjen e tekstit i cili më pas hidhet në votim. Pas dakordimit të tekstit, propozimi për liberalizim hidhet në votim në seancë plenare në Parlament, ku nevojitet shumica e kualifikuar. Në të njëjtën kohë, edhe Këshilli duhet ta votoj propozimin, me shumicë të kualifikuar (55% e vendeve të BE-së që përfaqësojnë 65% të popullsisë).

E tërë kjo procedurë mund të zgjasë 6 deri në 9 muaj. Nëse vlerësohet se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret, liberalizimi mund të na vie më së afërmi në vjeshtën e vonë. Ndiqni ne vazhdim edhe detajet tjera.

Leave a Comment