Si të bëni ushtrimin me ecje në mur

Sa më shumë ushtrime që bëni është më mirë për shëndetin tuaj.

Ushtrimi me ecje në mur është njëri ndër ushtrimet që ju ndihmon më së shumti, transmeton Telegrafi.

Për ta bërë ushtrimin në mënyrën e duhur ndiqni këshillat më poshtë:

Vendosja: Shtrihuni përballë në dysheme me këmbët tuaja duke prekur një mur prapa jush dhe duart tuaja drejtë në dysheme përkrah supeve, kokën poshtë, shpina neutrale.

Lëvizni: Zgjatni krahët dhe shtypni lart në një dërrasë, pastaj lëvizni këmbët shpejt në mur lart pas jush ndërsa njëkohësisht lëvizni duart tuaja drejt murit. Ngadalë lëvizni duart tuaja jashtë dhe këmbët tuaja përsëri poshtë në pozicionin e fillimit.

Këshillë: Shpejtësia është miku juaj, sa më shpejt të lëvizni këmbët tuaj lart, aq më lehtë do të jetë marrja e pozicionit vertikal.