Ky është ushtari i UÇK-së që kishte arritur t’ia merrte nga dora KaIIashnikovin serbit në Kosovë! (Video)

Në qershor të vitit 1999, në qendër të Prishtinës, kishte ndodhur një inci/ndet i jashtëzakoshem ku tre serbë donin ta ekze/kutonin një shqiptar.

Pas hyrjes së for/cave të NATO-së në Kosovë në qershorin e vitit 1999 ende kishin mbetur mbet/urina të paramili/tarëve se/rb qe ëndërronin te vazhdojnë qëndrimin e tyre ne Kosovën e lirë.

Ngj/arja që shihni në këtë video ka të bëj me Haxhë Balidemaj, pjesëtar i batalonit Atlan/tiku të UÇK-së, batalion i përberë nga diaspora e shqiptare e Amerikës.

Haxhë Balidemaj, pjesëtar i batalonit “Atlantiku” të U Ç K-së. Në ball/afaqim e sipër shihet në video se si në prezencë te ushtarëve te KFOR-it, serbi i ar/matosur me auto/matik, Haxha arrin ta çar/matos atë dhe vërehet qartë se si qyqar serb ik i tme/rruar.

Haxhe Balidemaj është një akti/vist i dalluar ne diasporën shqiptare te SHBA-ve por edhe një biznesmenë i suksesshëm si këtu e po ashtu edhe ne atdhe.
Kur Kosova kishte nevojë shumë për bijtë e vet Haxhe Balidemaj la çdo gjë për te i dal zot atdheut sepse alternativ tjetër nuk kishte “O sot o kurrë”.