Mos i neglizhoni, këta jane shaktaret që po ju demtojne trurin, largojini sa jeni në kohë

Shëndeti i trurit është pjesë kryesore e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Për shkak se truri kontrollon një numër të madh të funksioneve, ai është organi më i rëndësishëm në trup. Vetmia shkakton një reagim stresi në trup që mund të dobësojë zemrën, sistemin imunitar dhe trurin me kalimin e kohës. Izolimi shoqëror dhe vetmia kanë një ndikim të theksuar negativ në shëndet.

Brain health is a key part of your overall health. Because the brain controls a large number of functions, it is the most important organ in the body. Loneliness triggers a stress response in the body that can weaken the heart, immune system and brain over time. Social isolation and loneliness have a pronounced negative impact on health.