Gjakove – Arre’stohen Gjyshja dhe mbesa, RRA’HEN MES VETI!!

Në Gjakovë janë arre’ stuar gjyshja dhe mbesa pasi ishin rra ‘hur mes vete.Policia ka thënë se pas tr ‘ajtimit mje ‘kësor janë inte ‘rvistuar dhe me ve ‘ndim të proku ‘rorit janë liruar në pro ‘cedurë të rr ‘egullt.

Rasti ka ndo ‘dhur më 26 maj në ora 23:00.Policia e ka ci ‘lësuar si dh ‘u ‘në në familje.

(Visited 32 times, 1 visits today)