Gjenerali Amerikan Eric Friedman: Kosovës I Duhen Njerëz Si Albini Që I Bejnë Ballë Ndikimit Rus Në Ballkan

R usia në vitet e fundit ka punuar shumë për të kthyer apo për të rritur ndikimin në Evropë, në përgjithësi dhe po ashtu edhe në BaIIkanin Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.

Str ategjia aktuaIe e Rusisë është që të gjitha këto synime të saj – pra, që të pengojë int eg rimin evropian dhe në NATO, të vendeve të BaIIkanit Perëndimor -t’i bëjë përmes a ktorëve lokalë.Të gjitha synimet e saj është duke i arritur duke punuar me t ens 1onet ekz1stuese, pra duke i ke qpë rdorur situatat konfI1ktuoze në rajonin e BaIIkanit Perëndimor dhe këtë është duke e përdorur si taktikë që t’i rrisë tens10net dhe t’i prishë relac1onet, thuhet në raportin e Qendres për Studime Gjeopolitike në Evropë.

Kosova është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që është jashtë procesit të zgjerimit të NAT0-s. Do të punojmë në mënyrë që të frocohen lidhjet ndërmjet Kosovës dhe NAT0-s dhe në këtë kontekst, Kosovës i duhen përfaqësues të frotë që i bejnë baIIë ndikimit rus në BaIIkan.

(Visited 25 times, 1 visits today)