LAJM HISTORIK nga SHBA-te per Albin Kurtin, ne anen tjeter Vuçiq peson nje “goditje” te ashper ne lidhje me dialogun

”SHBA-ja e trondi,tur nga autoritarizmi i Vuçiqit, e impresionu,ar nga demokracia e Kurtit” – Gazeta serbe, “Danas” ka shkruar sot se Admin,istrata e presiden tit të SH B,A-së, Jo e Bi den do t’i bëjë pres ion presid,entit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq më shumë sesa kryeminis,trit të Kosovës në mënyrë që të arrihet një zgjidhje kompromisi mes palëve.

Duke cituar një përfa,qësues jozyrtar të qarqeve diplo,matike nga Ua shi,ngtoni, gazeta serbe, e cila është nga të paktat media opo,zitare në Serbi, shkruan se në SHBA “janë impresi,onuar nga demokracia e Kurtit”.“Në Ua shi,ngton, ata janë të impresionuar nga demokracia e Kurtit”, dhe nga ana tjetër, “janë trond itur nga auto,ritarizmi i Vuçiq”, citohet të ketë thënë ky zyrtar.

Siç shkruan ky medium, presidenti i Serbisë kri tiko,het nga shteti ame rik,an, ndër të tjera, për “mungesën e sensit për dialog me kundërshtarët politikë, kontrollin e tepruar mbi media”, si dhe “deklaratat nde zëse të bëra shpesh nga ai dhe disa të bashkë,punëtorëve të tij për fqinjët e Serbisë në Ballkanin Perëndimor”.

Sa i përket Kurtit, preten,dohet se ai “gëzon mbështetjen e Ame ri,kës në shumicën e segmenteve politike”, megjithëse konsiderohet “bashkë,bisedues më i pakëndshëm” sesa paraardhësi i tij në detyrë, Avdullah Hoti. Në këtë kontekst, theks,ohet se “Kurti dëshiron atë që përfaqëson adminis trata e Bi den – që Kosova ta marrë njohjen nga Serbia”.

Burimi i Danas citohet të thotë se SH B,A-ja pret që Kurti t’i zbatojë reformat e prem,tuara, “veçanërisht ato që lidhen me sundimin e li gji,t, përfshirë Iufj,tën kundër ko rupsj,ion it”, dhe “të llogarisë seriozisht te Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka lidhje jashtëz,akonisht të mira politike në qarqet afër Bi denit”.Departamenti amerikan i Shtetit ende jo zyrtarisht pretendon se Matthew Pa lmer nuk do të qëndrojë në pozicionin e Zëvendës Ndihmës Sekretarit, që do të thoshte se ai do të lir,ohet nga detyrat e tij si Përfaqësues Special për Ballkani Perëndimor, shkruan Danas.

Po ashtu thuhet se Karen Donfried, e cila do të emërohet Ndi,hmëse Sekretare e Shtetit për Evr opën dhe Euroazinë do ta zgjedhë një ekip të ri, duke përfshirë një përfa,qësues të veçantë për Ballkanin Perëndimor.

(Visited 104 times, 1 visits today)