Mos i ndani nga tavolina: Keto jane ushqimet qe kurojne Trurin

Salmoni eshte një nga burimet më të pasura të acideve yndyrore omega-3 të cilat kanë përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Shumë studime të fundit tregojnë se ka një lidhje mes ushqimeve të fermentuara, rolit të tyre në sistemin tretës dhe shëndetin e trurit. Turmeriku ndihmon në përimirësimin e shumë funksioneve konjitive të trurit. Ndaj bëjeni gjithënjë e më shumë pjesë të recetave tuaja.

Salmon is one of the richest sources of omega-3 fatty acids which have tremendous health benefits. Many recent studies show that there is a link between fermented foods, their role in the digestive system and brain health. Turmeric helps improve many cognitive functions of the brain. So make more and more of your recipes.

(Visited 298 times, 1 visits today)