Von Cramon GO’DET RENDE Vuciqin: Pa Kosoven do ta keni te veshtire te…

Eurodepu’ tetja Viola von Cramon pas bisedës me presid’ entin serb Aleksandër Vuçiç tha se i kërkoi atij që të vendosë se në anën e kujt është dhe se nuk është mirë të jesh në anën e Putinit, pra në anën e ga’ buar të hist’ orisë.
Von Cramon gjithashtu foli dhe për dia’ logun Kosovë-Serbi ku theksoi se nuk është në inte’ resin e askujt që Serbia të lobojë kund’ ër Pav ‘arësisë së Kosovës dhe shpresoi që Kosova të jetë një nivel me Serbinë.

“Duhet të sigur’ ojmë që Kosova të marrë vendin e saj. Nuk është në int’ eresin tonë që Serbia të lobojë kundër pavarë’ sisë së Kosovës. Do të doja që Kosova të ishte në të njëjtin nivel me Serbinë brenda BE-së. Në fund të fundit, mendoj se është në interes të pop’ ullit serb, sepse pa zgjidhjen e kësaj çës’ htjeje, do të jetë e vësh’ tirë të fu’ tet Serbia në BE”- thotë Von Cramon.

Von Cramon ka bised’ uar sot me Vuçiç dhe sipas saj, biseda ka qenë “miq’ ësore dhe e si’ nqertë”, ku ndër të tjera kanë folur dhe për sank’ sionet ndaj Rusisë dhe va’ rësinë nga en’ ergjia ruse.

“Kemi disk’ utuar për disa tema, duke filluar nga çësh’ tja e sanksio’ neve ene’ rgjetike, varësia energje’ tike nga Rusia, alterna’ tivat e ndry’ shme për Serbinë, duke përfshirë burimet e rip’ ërt’ ëritshme të energjisë, efiçi’ encën e ener’ gjisë”–tha ajo.

(Visited 38 times, 1 visits today)