Vuçiq thotë se dhuratën më të bukur për ditëlindje atij ja kanë bërë fëmijët nga Kosova| “ÇARRTEN” shqiptarët

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, d eklaroi se dhuratën më të bukur për di tëlindjen e tij të 51-të e mori nga fëmijët nga Kosova.Në pr ofilin në Inst agram të “Bu ducnostsrbijeav” (E ardhmja e Serbisë), u pu blikuan fotot në të cilën fëmijët nga Graçanica me kostume popullore k ënduan këngën “Ne jemi fëmijët e qiellit”.“Tortën dhe dhu ratat më të b ukura, së bashku me ato nga më të afërmit, më sollën fëmijët nga Kosova.

Këta e ngjëj jetojnë në Graçanicë me prindërit e tyre dhe e duan Serbinë pafundësisht. Faleminderit për këngën e mre kullueshme dhe ze mrën e madhe”, t huhet në p ostim.

(Visited 156 times, 1 visits today)