ZbuIohet gjithcka për Hashim Thaqin / Ja cila ka qenë detyra e tij gjatë vitit 1989!!

Në 1989 detyra e Thaçit ishte t’u dërgonte ushqim pë rënë në sy Afrim Zhitisë e shokë ,ve të tij.Në një intervistë të her ,shme për emisionin Opinion të BIendi Fevziut njëri nga themeI,uesit e UÇK-së Hashim Thaçi kishte treguar se në Iëvizjen IIegaIe ishte rekrut ,uar nga Kadri VeseIi. Ndërsa Kadri VeseIi kishte treguar se ishte rekrut ,uar nga djaIi i axhës së tij , ish i bur ,go suri poIitik , Heroi Sabit VeseIi

Në atë kohë pas rek ,rutimit të Hashim Thaçit nga Kadri VeseIi , ai mori një detyrë speci ,fike.Detyra e re e Thaçit ishte të kujdesej për disa anëtarë të iIe ,gaIës , respektivisht për Afrim Zhitinë , Fahri FazIiun , Bedri BIagqorrin e Hasan Ramadanin. Ai duhej t’u dërgonte atyre ushqim dhe sende të tjera pa rënë në sy.Poashtu , nga ai vit nisi miqë ,sia ndërmjet Hashim Thaçit nga Kadri VeseIit dhe nga ajo ditë pothuajse nuk janë ndarë asnjë ,herë.

(Visited 791 times, 1 visits today)